Philippines List Of Pinoy Top Blogs Sites

The Picture Nerd

The Picture Nerd blog
The Picture Nerd


Pinoy Blog Description : Ang blog na boring para sa gusto magpa-cool, at cool para sa gusto maging boring. Hindi masyadong interesting pero pwede na. Ito ay tungkol sa pang araw araw na kaganapan na maipapahayag sa pamamagitan ng pag-gamit ng larawang hindi kupas.
Author : 
Marlo Bien

Category : Travel

Visit the blog here : https://picturenerd.blogspot.com/

FB Page : 
https://www.facebook.com/iammarklorenz
Twitter : 
Google Plus : 
Instagram : 

No comments:

Post a Comment

Review this pinoy blog